ติดต่อเรา
Contact Us

Contact Us:

โรงเรียนแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
15 ถ.กาญจนวนิช ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

School of Medicine and Health Sciences,
Faculty of Medicine, Prince of Songkla University,
15 Karnjanavanich Road, Hat Yai, Songkhla 90110, Thailand

Call:

(074) 451-533

Co-ordinator :

สาทิพย์ ทองนวล
Satip Thongnuan

2022 © Faculty of Medicine, Prince of Songkla University.